NestorSprings

 Wyniki wyboru wykonawcy:

 

W związku z zakończeniem procedury z zapytania ofertowego nr ZP/01/2019 z dnia 05.04.2019r., informujemy, że na wykonawcę przedmiotu zapytania dotyczącego „Wykonania zabudowy stoiska targowego na targi INTERZUM”
została wybrana firma „Grupa Antares – A. Pawelec””

 

dotyczy: OFERTA na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności w zakresie usług
„Wykonanie zabudowy stoiska targowego na targi INTERZUM”

Zamawiający:

Nestor Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
32-602 Oświęcim
Ul. Fabryczna 1E

 

Zapytanie ofertowe ZP/1/2019 na Wykonanie zabudowy stoiska targowego na targi branżowe Interzum 2019 (plik Adobe Acrobat)
Załącznik nr 1 – formularz oferty (plik MS Word)