NestorSprings

NESTOR SPRINGS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Fabryczna 1E
32-602 Oświęcim
tel.: +48 33 445 81 81
e-mail: info@nestorsprings.com

NIP 551-22-10-973
Regon 357085876
KRS: 0000453734
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: Pekao S.A. oddział w Wadowicach 70 1240 4197 1111 0000 4696 4612

Lokalizacja GPS:

50°01’54.2″N 19°15’30.7″E 50.031730, 19.258524

Punkt sprzedaży detalicznej

ODDZIAŁ TERENOWY NESTOR SPRINGS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul.Piaskowa 14,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 876 59 72
tel.kom.: +48 690 207 716