NestorSprings

NESTOR SPRINGS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Fabryczna 1E
32-602 Oświęcim
tel.: +48 33 445 81 81
fax: +48 33 445 81 83
e-mail: info@nestorsprings.com

NIP 551-22-10-973
Regon 357085876
KRS: 0000453734
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: Pekao S.A. oddział w Wadowicach 70 1240 4197 1111 0000 4696 4612

Lokalizacja GPS:

50°01’54.2″N 19°15’30.7″E 50.031730, 19.258524

Jacek Moskała

Prezes Zarządu

 

Adrian Moskała

p.o. Dyrektor Sprzedaży
+48 608 367 800
adrian.moskala@nestorsprings.com

Krystian Sułkowski

Specjalista
ds. obsługi klienta
+48 572 345 070
krystian.sulkowski@nestorsprings.com

Natalia Bartula

Specjalista
ds. obsługi klienta
+48 604 150 355
natalia.bartula@nestorsprings.com

 
 

Ewelina Kolasa

Dyrektor finansowy
+48 602 574 768
ewelina.kolasa@nestorsprings.com

Aleksandra Wrzeszcz

Specjalista HR
+48 504 775 979
aleksandra.wrzeszcz@nestorsprings.com

Tomasz Kucharczyk

Specjalista ds. zakupów
+48 513 929 992
tomasz.kucharczyk@nestorsprings.com

Punkt sprzedaży detalicznej

ODDZIAŁ TERENOWY NESTOR SPRINGS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul.Piaskowa 14,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel./fax: +48 33 876 59 72
tel.kom.: +48 690 207 716