NestorSprings

NESTOR SPRINGS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Fabryczna 1E
32-602 Oświęcim
tel.: +48 33 445 81 81
tel.: +48 33 445 81 82
fax: +48 33 445 81 83
e-mail: info@bonel.pl
NIP 551-22-10-973
Regon 357085876
KRS: 0000453734
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: Pekao S.A. oddział w Wadowicach 70 1240 4197 1111 0000 4696 4612

Lokalizacja GPS:

50°01’54.2″N 19°15’30.7″E 50.031730, 19.258524

 

Jacek Moskała

Prezes Zarządu

 

Przemysław Heród

Dyrektor handlowy
+48 608 367 800
e-mail: p.herod@bonel.pl

Michał Hat

Dyrektor produkcji
+48 507 702 281
e-mail: michal.hat@bonel.pl

Beata Pędrys

Manager zarządzający zakupami
+48 698 395 453
beata.pedrys@bonel.pl

Ewelina Kolasa

Dyrektor finansowy
+48 602 574 768
ewelina.kolasa@bonel.pl

Anna Polaczek

Koordynator projektu
+48 504 775 979
anna.polaczek@bonel.pl

Tomasz Kornaś

Specjalista ds. handlu
+48 692 996 286
tomasz.kornas@bonel.pl

Punkt sprzedaży detalicznej

ODDZIAŁ TERENOWY NESTOR SPRINGS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul.Piaskowa 14,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel./fax: +48 33 876 59 72
tel.kom.: +48 690 207 716