Sales & Marketing Director

Zarządzaj sprzedażą krajową i eksportową!
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę

aplikuj

Nestor Springs jest wiodącym producentem formatek sprężynowych w Europie i jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w branży materacowej. Dzięki naszemu fantastycznemu zespołowi, w Nestor Springs możemy działać kreatywnie, wdrażać nowoczesne produkty dla naszych klientów i dbać o rozwój. Inwestujemy w ludzi i ich przyszłość. Dbamy o świetną atmosferę w pracy, bo wierzymy, że współpraca i szczere relacje są fundamentami współpracy.

Zapraszamy Cię do rekrutacji na stanowisko:

Sales & Marketing Director

Miejsce pracy: Jaworzno / praca stacjonarna

 

Zakres zadań:

 • zarządzanie zespołem sprzedaży, marketingu i obsługi klienta
 • ścisła współpraca z Zarządem i zespołem menedżerów
 • realny wpływ na tworzenie i realizację strategii sprzedaży
 • odpowiedzialność za rozwijanie biznesu na rynkach międzynarodowych
 • proponowanie, wdrażanie i udoskonalanie kluczowych procesów sprzedaży (prospecting, account management, obsługa klienta)
 • wyznaczanie KPIs, analiza wyników, motywowanie i rozliczanie aktywności zespołu
 • rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zespołu
 • ​rozbudowa portfela kluczowych klientów, poszukiwanie nowych szans rynkowych
 • ​nadzór nad realizacją aktywności marketingowych wspierających działania sprzedażowe

 

Oczekiwania:

Poszukujemy osoby dynamicznej, ambitnej, zorientowanej na osiąganie celów i wyników sprzedaży.

Skutecznego, ale i wspierającego rozwój pracowników Managera.

Partnera dla zespołu zarządzającego z umiejętnością holistycznego spojrzenia na rozwój biznesu, trafnego wyciągania wniosków i nastawieniem na działanie.

 

Poszukujemy osoby:

 • z doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą,
 • z doświadczeniem w kierowaniu zespołem i rozwijaniu członków zespołu,
 • znajomością języka angielskiego na poziomie C1,
 • odpowiedzialnej za wyniki, proaktywnie poszukującej rozwiązań i podejmującej działania przybliżające do osiągnięcia celu,
 • z umiejętnością podejmowania decyzji w oparciu o dane i pracę na liczbach,
 • z umiejętnością tworzenia, wdrażania i doskonalenia procesu sprzedaży,
 • posiadającej umiejętność budowania długofalowych, partnerskich relacji.

 

Oferujemy:

 • pracę w rodzinnej, prężnie rozwijającej się firmie (laureat rankingu najszybciej rosnących firm Diamenty Forbesa 2022 w regionie małopolskim),
 • realny wpływ na rozwój biznesu, możliwość proponowania i wdrażania własnych inicjatyw,
 • niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon, samochód),
 • elastyczność zatrudnienia (kontrakt menedżerski, możliwość pracy hybrydowej w proporcjach do uzgodnienia z przełożonym),
 • przyjazne, komfortowo urządzone biuro z parkingiem dla pracowników.
aplikuj

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Nestor Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Oświęcimiu 32-602, ul. Fabryczna 1E, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Nestor Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Oświęcimiu 32-602, ul. Fabryczna 1E, NIP 551-22-10-973. Inspektor ochrony danych Mogą Państwo kontaktować się z inspektorem danych osobowych pod adresem: iod@nestorsprings.com. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Nestor Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu Pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Państwa danych na potrzeby rekrutacji będą: - dostawcy systemu do zarządzania rekrutacjami - dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę - dostawcy usług IT takich jak hosting Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - prawo do usunięcia danych osobowych - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym a art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Nagrody i wyróżnienia

Kontroler/-ka jakości

Dbaj o wysoką jakość produktu!
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę

Szczegóły

Lider ds. procesów produkcyjnych – technolog

Inspiruj i wdrażaj zmiany technologiczne!
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę

Szczegóły

Sales & Marketing Director

Zarządzaj sprzedażą krajową i eksportową!
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę

Szczegóły

International key account manager

Wspólnie z nami napędzaj Machinę Sprzedaży!
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę.

Szczegóły

Pracownik produkcji

Pracuj blisko domu!
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę.

Szczegóły