Kierownik Utrzymania Ruchu

Praca blisko domu.
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę.

aplikuj

Nasza firma to miejsce, gdzie razem tworzymy wygodę. To właśnie dzięki naszemu zespołowi
w Nestor Springs możemy kreatywnie tworzyć, wdrażać nowoczesne produkty dla naszych klientów
i wspierać ich rozwój. Inwestujemy w ludzi i ich przyszłość. Dbamy o świetną atmosferę w pracy,
bo wierzymy że zespół i szczere relacje są fundamentami współpracy.

#razemtworzymywygodę

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Utrzymania Ruchu

Twoje doświadczenie pozwoli Ci:

 • zarządzać podległym zespołem specjalistów UR i mechaników
 • zapewnić ciągłość utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji
 • zapewnić odpowiedni poziom i dostępność części zamiennych
 • sprawować stały nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją maszyn, urządzeń technicznych
 • planować i organizować przeglądy, remonty, konserwację maszyn i urządzeń
 • realizować nowe uruchomienia, procesy technologiczne i prace inwestycyjne
 • negocjować i współpracować z międzynarodowymi dostawcami i podwykonawcami
 • współpracować z Działem Produkcji, Działem Projektów i Industrializacji oraz Działem Zakupów
 • analizować przyczyny i skutki awarii oraz kontrolować wykonanie napraw
 • sprawować ciągły nadzór i prowadzić niezbędną dokumentację techniczną
 • modernizować maszyny i optymalizować procesy
 • promować kulturę Lean w organizacji
 • cieszyć się z tego, że robisz to, co kochasz.
aplikuj

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Nestor Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Oświęcimiu 32-602, ul. Fabryczna 1E, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Nestor Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Oświęcimiu 32-602, ul. Fabryczna 1E, NIP 551-22-10-973. Inspektor ochrony danych Mogą Państwo kontaktować się z inspektorem danych osobowych pod adresem: iod@nestorsprings.com. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Nestor Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu Pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Państwa danych na potrzeby rekrutacji będą: - dostawcy systemu do zarządzania rekrutacjami - dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę - dostawcy usług IT takich jak hosting Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - prawo do usunięcia danych osobowych - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym a art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Nagrody i wyróżnienia

Specjalista ds. Zakupów

Praca blisko domu.
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę.

Szczegóły

Specjalista ds. Logistyki

Praca blisko domu.
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę.

Szczegóły

Kierownik Utrzymania Ruchu

Praca blisko domu.
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę.

Szczegóły

Księgowa/Księgowy

Praca blisko domu.
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę.

Szczegóły

Pracownik Produkcji

Praca blisko domu
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę

Szczegóły

Mechanik

Praca blisko domu
Jaworzno, śląskie
Razem tworzymy wygodę

Szczegóły