NestorSprings

Jeżeli jesteś zainteresowany/a podjęciem pracy w naszej firmie, zachęcamy do przesłania aplikacji na adres: praca@nestorsprings.com 

Wskaż, jakie stanowisko lub jaki obszar Cię interesuje oraz dołącz do aplikacji klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Firma zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.